Benji - potvrzen slovenský šampion krásy / awarded by Slovak Beauty Champion

15.03.2013 23:26

--- English follows---

Jak jsme již avizovali dříve, v únoru Benji splnil v Nitře podmínky pro získání slovenského šampiona krásy. Nyní to máme černé na bílém a dokument naleznete v přehledu Benjiho výstavních úspěchů.

As already announced in February, when Benji fulfilled conditions for Slovak Beauty Champion, we have now original document authorizing the title. It is available in Slovak language here