MVP / IDS Praha

03.05.2014 23:11

---English follows---

Dnes ráno jsme i s páníčky od kamarádky Donky vyrazili na mezinárodní výstavu v Praze. Tentokrát byl výsledek skromnější, i když úspěšný s ohledem na pana rozhodčího, který "kosil" některé flaty před námi. Oba jsme si odvezli výbornou:

Benji - třída šampionů, V3

Bora - třída pracovní, V2, r.CAC

Těšíme se na setkání v Humpolci nejbližší sobotu.

B&B

---English---

We left today morning our house with owners of our friend Dony to attend at international dog show in Prague. Today, it was not the repeated success from last week however we achieved nice result taking into account judging of flats... We both have Excellent as follows:

Benji - champion class, Ex.3

Bory - working class, Ex. 2, r.CAC

We are looking forward to meeting you i  Humpolec on upcoming Saturday.

B&B